Programski ciljevi

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA utemeljena je radi promicanja sveukupne hrvatske kulture, od kulture svakidašnjega življenja do vrhunskih umjetničkih ostvarenja.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA svehrvatska je potporna zajednica, koja djeluje ne samo na prostoru međunarodno priznate države Hrvatske - Republike Hrvatske, već i u svim ostalim prostorima, odnosno državama u kojima žive Hrvati i njihovi potomci, a u kojima se čuvaju baštinjene i stvaraju nove vrijednosti hrvatske kulture i hrvatske uljudbe.

HRVATSKU KULTURNU ZAKLADU utemeljuju, čine je i njome upravljaju isključivo Hrvati i osvjedočeni prijatelji hrvatske države i kulture - fizičke osobe, te tvrtke - dionička društva, poduzeća, ustanove, udruge i ostale - pravne osobe, koje su u vlasništvu Hrvata ili kojima odlučujućom većinom upravljaju Hrvati, kao i one koje su u vlasništvu i kojima odlučujućom većinom upravljaju osvjedočeni prijatelji hrvatske države i kulture.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA hrvatotvorna je - kulturotvorna i državotvorna zaklada, koja okuplja svijestne i čestite Hrvate i osvjedočene prijatelje hrvatske države i kulture, spremne vlastitim neprofitnim materijalnim udjelom utemeljiti novčano moćnu i u svakom pogledu materijalno sposobnu svehrvatsku zakladu, kojom će samostalno upravljati, te uz pomoć koje će onemogućivati iskrivljavanje ili uništavanje hrvatskih izvornih kulturnih, uljudbenih i općenacionalnih vrijednosti.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA nastojat će neprestance održavati u svijesti, da je u provedbi hrvatske kulturne politike, na svim područjima, težište preporoda hrvatskoga društva u prevladavanju svega onoga što nam je kao negativno naslijeđe ostalo iz jugosrpskoga i komunističkoga razdoblja.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA promicat će vraćanje iz zaborava i održavanje u pamćenju i u svijesti, svekolika hrvatskoga naroda, svega što nezaobilazivo i neotuđivo čini hrvatski kulturni i nacionalni identitet.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA u svom radu polazi i od činjenice da su radi promjene lika države Hrvatske i hrvatske kulture razgranate posebne djelatnosti na području hinjenih humanitarnih, kulturnih i publicističko-medijskih djelatnosti, u tobožnjoj velesvjetskoj skrbi za ljudska prava i opće slobode, a posredstvom raznih društava, odbora i drugih organizacija za ljudska prava, kojima su proželi čitavo hrvatsko društvo. Pri tome se ispuštaju iz vida razmjeri njihove djelatnosti, dopustivši im da rade gotovo što hoće, tako da su dobili u svoje ruke gotovo neograničene, nesmetane mogućnosti djelovanja. U svoje projekte uključili su na stotine različitih ustanova u Hrvatskoj i neposredno još na stotine ljudi, koje izravno imaju na svojim vezama, kojima daju stipendije i veće ili manje svote novaca. U svoju mrežu upleli su ili upisali, nastojeći ih pridobiti financijskim potporama, pripadnike svih naraštaja i staleža, od srednjoškolaca i studenata do novinara, sveučilišnih profesora i akademika, i to iz svih područja kulturnoga, gospodarskoga, znanstvenoga, pravnoga i publicističkoga života. Proteklih godina samo je jedna takva organizacija dala u te svrhe milijune dolara.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA u trenutku kada mislimo na gospodarski oporavak domovine, na njezinu obnovu agresijom uništenih dobara i uvođenje načela tržišnog gospodarstva, o tome kako proširiti poslovne kontakte, poboljšati proizvodnju, osigurati što bolju egzistenciju za budućnost, nastojat će hrvatskoga čovjeka upoznati i upozoriti na posebnu važnost i ulogu tisućljetne tradicije hrvatske kulture i na našu povijesnu vezanost za europske vrjednote.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA potpomaže autore i njihova djela, autorske planove, programe i projekte bitne za hrvatsku kulturu, hrvatsku državu i hrvatsku uljudbu općenito, kao i planove, programe i projekte hrvatskih kulturnih i inih ustanova, koji su od neosporne važnosti za očuvanje baštinjenih vrijednosti hrvatske kulture i uljudbe ili predstavljaju neupitne budućnosne vrijednosti za hrvatsku kulturu i hrvatsku državu.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA svojim će djelovanjem afirmirati, promovirati i stvarati radne uvjete hrvatskim kulturnim djelatnicima, a pogotovo mladim ljudima, potičući im kreativne snage i sposobnosti, te će ih i motivirati da pridonose novim sadržajima hrvatske kulture, stvarajući društveno vrijedne i korisne projekte, nastojeći biti daleko plodotvorniji, te da razmjenjujući praktična iskustva sa svijetom otvaraju nove prostore za međusobnu komunikaciju i suradnju s ostalim kulturama, a posebice s kulturama zemalja u kojima žive i djeluju zajednice Hrvata i njihovih potomaka.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA djelovat će dakle sa svrhom afirmiranja potreba za kulturom u najširem smislu, zagovarajući svehrvatsku skrb, brigu i odgovornost za hrvatskoga pisca, prevoditelja, povjesničara umjetnosti, slikara, glazbenika, redatelja.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA podupirat će projekte koji obogaćuju hrvatsku kulturnu ponudu, pomažući raznovrsne kulturne djelatnosti s područja književnosti, vizualnih umjetnosti, scenskih umjetnosti, glazbe, kao i drugih srodnih humanističkih područja - osobito etnologije, arheologije, povijesti i filozofije.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA posebno će podupirati hrvatsko državotvorno i kulturotvorno nakladništvo, kao i sunakladništvo djela hrvatske kulture na drugim jezicima, vodeći računa o značaju inozemnog sunakladnika u kulturi zemlje u kojoj djeluje. Također će podupirati prevoditeljstvo hrvatskih djela na jezike drugih naroda, zagovarajući reciprocitet nacionalnih i kulturnih interesa.

Hrvatska kulturna zaklada


Utemeljena 1997.
HR – 10000 ZAGREB
Hrvatske bratske zajednice 4
HRVATSKA
Tel: 00 385 (1) 61 90 112
Fax: 00 385 (1) 61 90 111
Internetska adresa: http://www.hkz.hr
e-mail:hkz1@zg.htnet.hr
OIB: 23971413485
IBAN HR24 2340 0091 1001 4508 5

Galerija Stećak IZLOŽBENI DVOR NERETVANSKE RIZNCE UMJETNINA I INIH VRIJEDNOSTI