Planske zadaće

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA ostvarivat će svoje programske ciljeve nastojeći se prvenstveno afirmirati u hrvatskoj kulturnoj i inoj javnosti, te će u tom smislu razraditi svoj plan priopćavanja, kako bi joj se priključio što širi krug fizičkih i pravnih osoba. Zakladna uprava HKZ pomno će planirati i pripremati pojedine poslove posebno se držeći utvrđenih programskih ciljeva HKZ te prijedloga, mišljenja i inih pomoći zakladnika.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA u ostvarivanje svoga programa ulazi svjesna da postojeća zakladna glavnica ne dopušta u potpunosti razgranati djelatnost, odnosno plasman zakladnih sredstava, te će zbog toga posebnu pozornost posvetiti pronalaženju novih zakladnika, podupiratelja i dobrotvora HKZ.

Prilikom izbora novih potencijalnih zakladnika i podupiratelja, u smislu čl. 10. i 11. Statuta HKZ, zakladna uprava prvenstveno će se obratiti gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj i tvrtkama u inozemstvu čiji su vlasnici Hrvati, kao i onim osobama koje predlože utemeljitelji, zakladnici, podupiratelji, dobrotvori HKZ.

Povećanje glavnice, osim novim udjelima zakladnika, ostvarivat će se financijskim plasmanima dijela ili cijele zakladne glavnice, kao i drugim zakonom dopuštenim oblicima oplemenjivanja novčanih sredstava, o čemu će odlučivati zakladna uprava u okviru datih joj ovlaštenja, a u suradnji s financijskim stručnjacima.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA nastojat će posebno u hrvatskoj kulturnoj i inoj javnosti predstaviti razloge svoga utemeljenja, svoje ciljeve i programske zadatke, te će u tu svrhu ostvariti vlastiti promidžbeni internet program te u suradnji s Hrvatskim slovom zajedničke promidžbene priloge.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA nastojat će ostvariti svoju ranije donesenu odluku o potpori i sunakladništvu Hrvatskoga slova, putem vlastite tvrtke HKZ-Hrvatsko slovo d.o.o.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA ovisno o raspoloživim novčanim sredstvima za ostale će namjene i moguće potpore, u skladu sa svojim programskim ciljevima i planom rada, raspisivati posebne potporne natječaje, nastojeći ispuniti što više svojih programskih ciljeva i planskih zadaća.

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA djelovat će u znaku značajnih nacionalnih obljetnica, koje će proglašavati za svaku godinu te će s ostalim hrvatskim ustanovama tijekom čitave godine promicati svehrvatski i svjetski značaj tih jubileja, kao što, primjerice, čini od godine:
1998. Godina Jurja Julija Klovića Croate (1498.-1578.)
1999. Godina Bartola Kašića (1599.-1650.)
2000. Godina Marka Marulića (1450.-1524.)
2001. Godina Fausta Vrančića (1551.-1617.) i bana Josipa Jelačića Bužimskog (1801.-1859.);
2002. Godina Franje Tuđmana (1922.-1999.);
2003. Godina Ante Starčevića (1823.-1896.) i Antuna Gustava Matoša (1873.-1914.);
2004. Godina fra Andrije Kačića Miošića (1704.-1760.) i Ivane Brlić Mažuranić (1874.-1938.);
2005. Godina Silvija Strahimira Kranjčevića (1865.-1908.) i Dragutina Tadijanovića (1905.);
2006. Godina Vladimira Preloga (1906.-1998.) i Ive Dulčića (1916.-1975.);
2007. Godina Petra Hektorovića (1487.-1572.) i Ljudevita Jonkea (1907.-1979.);
2008. Godina blaženog Alojzija Stepinca (1898.-1960.) i Marina Držića (1508.-1567.) i
2009. Godina Ivana Gundulića (1589.-1638.) i Franje Kuharića (1919.-2002.)
2010. Godina Eugena Kumičića (1850.-1904.) i Mate Meršića Miloradića (1850.-1928.)
2011. Godina Ruđera Boškovića (1711.-1787.) i Augusta Harambašića (1861.-1911.)
2012. Godina Jurja Dobrile (1812.-1882.) i Ivana Lackovića Croate (1932.-2004.)
2013. Godina Ivana Meštrovića (1883. - 1962.) i don Krunoslava Draganovića (1903. - 1983.)
2014. Godina Ivana Mažuranića (1814. - 1890.) i Bogdana Radice (1904. - 1993.)
2015. Godina Janka Draškovića (1770. - 1856.) i Jakova Gotovca (1895. - 1982.)
2016. Godina Antuna Mihanovića (1796. - 1861.) i Borisa Papandopula (1906. - 1991.)
2017. Godina Vladislava Menčetića (1617. - 1666.) i Maka Dizdara (1917. - 1971.)
2018. Godina Nikole Šubića Zrinskog (1508. - 1566.) i Slobodana Praljka (1945. - 2017.)
2019. Godina Otona Ivekovića (1869. - 1939.) i Petra Šegedina (1909. - 1998.)
2020. Godina Petra Berislavića (1475. - 1520.) i Milutina Cihlara Nehajeva (1880. - 1931.)
2021. Godina Stjepana Radića (1971. - 1928.) i Tina Ujevića (1891. - 1955.)

Hrvatska kulturna zaklada


Utemeljena 1997.
HR – 10000 ZAGREB
Hrvatske bratske zajednice 4
HRVATSKA
Tel: 00 385 (1) 61 90 112
Fax: 00 385 (1) 61 90 111
Internetska adresa: http://www.hkz.hr
e-mail:hkz1@zg.htnet.hr
OIB: 23971413485
IBAN HR24 2340 0091 1001 4508 5

Galerija Stećak IZLOŽBENI DVOR NERETVANSKE RIZNCE UMJETNINA I INIH VRIJEDNOSTI