NAGRADA LJUBICA ŠTEFAN

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA, Zagreb, Avenija Hrvatske bratske zajednice 4 i direktor tjednika za kulturu HRVATSKO SLOVO, na sjednici Zakladne uprave, dne 15. lipnja 2009., donijeli su

PRAVILA NAGRADE LJUBICA ŠTEFAN

I.
Hrvatska kulturna zaklada i tjednik za kulturu Hrvatsko slovo ustanovljuju Nagradu Ljubica Štefan, koja će se dodjeljivati za društveno i stručno osobito vrijedna znanstvena i publicistička djela nastala istraživanjem arhivske građe i dokumentima potkrijepljenih otkrića, a koja su objelodanjena u hrvatskim ili svjetskom časopisima, listovima, zbornicima, knjigama ili sličnim publikacijama.

II.
U izbor za Nagradu Ljubica Štefan ulaze poglavito djela koja promiču otkrivanje dosad zamućene istine o povijesnim događajima i osobama od značenja za hrvatsku političku povijest, a u skladu s geslom djela i osobe čije ime Nagrada nosi – istinom i činjenicama za Hrvatsku.
Izbor će posebice obuhvaćati istraživanja o predrasudama i krivim tumačenjima u domaćoj i inozemnoj javnosti o Hrvatima i njihovu pravu na samostalnu državu kao i zatajenim zločinima bivših režima.

III.
O Nagradi Ljubica Štefan odlučuje peteročlano povjerenstvo, a potvrđuje je ili odbija Upravno vijeće Hrvatske kulturne zaklade i ravnatelj Hrvatskoga slova.

IV.
Nagrada Ljubica Štefan se dodjeljuje u obliku brončane plakete s likom Ljubice Štefan i pripadajućega novčanog iznosa.

V.
Nagrada Ljubica Štefan dodjeljivati će se svake godine – na dan Hrvatskoga slova 28. travnja, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca protekle godine.
Ako povjerenstvo drži da u razdoblju za koje se Nagrada dodjeljuje nije bilo vrijednih djela, ona se ne će dodijeliti. Iznimno, prva Nagrada dodijelit će se 28. travnja 2010., za trogodišnje razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2009.

VI.
Prijedloge za Nagradu Ljubica Štefan mogu podnositi pravne i fizičke osobe, na adresu: Hrvatska kulturna zaklada/Hrvatsko slovo, 10000 Zagreb, Avenija Hrvatske bratske zajednice 4.
Prijedlozi moraju biti u pisanom obliku, i obvezno sadržavati:
- naziv tvrtke predlagatelja, sjedište, matični broj odnosno JMBG osobe predlagača
- sažetak predloženog znanstvenoga djela, stručno obrazloženje jednoga ili više stručnjaka za predloženo područje
- pisana suglasnost autora da bude predložen i da njegovo djelo sudjeluje u natječaju
- pet (5) primjeraka predložene knjige.
Prijedloge za prvo trogodišnje razdoblje treba podnijeti do 31. siječnja 2010., a ubuduće do 31. siječnja za proteklu godinu.

VII.
Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

* * *

Nagrada Ljubica Štefan prvi put je dodijeljena, na petnaestu obljetnicu tjednika za kulturu Hrvatsko Slovo 28. travnja 2010.
• za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2009.
dr. sci. Stipanu Trgrliću
za knjigu Odnosi Katoličke crkve u Istri i jugoslavenske državne vlasti 1945.-1954.,
Pazin 2008.
• za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010.
mons. dr. sci. Jurju Batelji
za knjigu BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC - svjedok evanđelja ljubavi,
Zagreb, 2010.
• za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.
dr. sc. Zdravku Dizdaru
za studijske radove i knjige, za istraživanje i objelodavanje izvornih povijesnih isprava žrtvoslovne problematike
• za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.
novinaru Tomislavu Vukoviću
za povijesnu publicistiku, knjigu DRUGAČIJA POVIJEST (o Srbu, Jasenovcu, Glini...),
Zagreb, 2012.
• za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
dr. sc. Vladimiru Geigeru
za istraživački projekt Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću
te za knjigu Josip Broz Tito i ratni zločini, Zagreb, 2014.
• za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
prof. dr. sc. Josipu Jurčeviću
za cjelokupan dosadašnji povijesno-istraživački rad i posebno za knjigu Slučaj Perković - spašavanje zločinačke budućnosti
objavljenu u nakladi Dokumentacijsko-informacijskog središta i Hrvatskog žrtvoslovnog društva u Zagrebu, Zagreb, 2015.
• za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.
dr. sc. Mati Artukoviću
za cjelokupan povijesno-istraživački rad, Zagreb, 2016.
• za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.
nagrada nije dodjeljena
• za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
prof. dr. sc. Miroslavu Tuđmanu
• za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
Posmrtno nagrada Ljubica Štefan dodjeljena generalu Slobodanu Praljku
• za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.
Stjepanu Lozi, povjesničaru iz Splita
za cjelokupan dosadašnji povijesno-istraživački rad, a posebno za knjigu "Ideologija i propaganda velikospskoga genocida nad Hrvatima - projekt 'Homogena Srbija' 1941.", objelodanjeno u Nakladi Bošković iz Splita.

Hrvatska kulturna zaklada


Utemeljena 1997.
HR – 10000 ZAGREB
Hrvatske bratske zajednice 4
HRVATSKA
Tel: 00 385 (1) 61 90 112
Fax: 00 385 (1) 61 90 111
Internetska adresa: http://www.hkz.hr
e-mail:hkz1@zg.htnet.hr
OIB: 23971413485
IBAN HR24 2340 0091 1001 4508 5

Galerija Stećak IZLOŽBENI DVOR NERETVANSKE RIZNCE UMJETNINA I INIH VRIJEDNOSTI